SA Maarja Päikesekodu on loodud 2008 aasta kevadel Tartu Maarja Kooli lapsevanemate ja õpetajate poolt. Tartu Maarja Koolis õpivad intellektipuudega lapsed. Senikaua, kui laps selles koolis käib, on elu rahulik. Küsimused hakkavad tekkima siis, kui lapse kooliaeg otsa saab: „Mis saab edasi, kuhu peale kooli ?”

Enamikel intellektipuudega noortel on Eestis praegu kaks võimalust: kas jätkata elu hooldekodus või jääda elu lõpuni vanemate juurde. Maarja Kooli laste vanemate seisukoht ei ühti aga kummagi seisukohaga, vaid kõlab hoopis nõnda: „Nagu iga noor inimene, vajab ka puudega noor võimalust ennast teostada, tahab olla vajalik, suhelda teiste inimestega ja teha endale jõukohast tööd.”

Ja nii saigi ühel meelel pandud alus uuele sihtasutusele, et hakata tegutsema noortele tulevikuks vajaliku elukeskkonna nimel.