• Luua inimväärne keskkond keskmise, sügava või raske intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanud inimestele.
  • Soodustada intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanud inimeste aktiivset osalemist ühiskonna töö- ja eluprotsessides.
  • Tagada elukestev õpe intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanud inimestele.
  • Suurendada ja/või säilitada tulevase küla elanike elulisi oskusi ja iseseisvat toimetulekuvõimet.
  • Pakkuda parimat võimalikku elukvaliteeti intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanud inimestele kodule võimalikult sarnases keskkonnas.